Kaidou Shun

Designed by Ben Jamestein

Kaidou from The Disastrous Life of Saiki-K.

Designed by Ben Jamestein

Related Skins